Αρχική Σελίδα Διαγωνισμών

Ενεργοί Διαγωνισμοί

Τίτλος-Περιγραφή Αριθμός Διαγωνισμού Έναρξη Προσφορών Λήξη Προσφορών
ΧΑΡΤΙ ΗΛΕΚΤΡΟΕΓΚΕΦΑΛΟΓΡΑΦΟΥ ALVAR 736 14/11/2019 12:00 18/11/2019 09:00
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ 735 14/11/2019 09:18 20/11/2019 10:00
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΔΙΕΣ ΛΑΝΤΖΕΡΙΔΩΝ 733 11/11/2019 10:16 18/11/2019 09:00
ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΤΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΥΤΩΝ 730 06/11/2019 12:30 20/11/2019 10:00

Ολοκληρωμένοι Διαγωνισμοί