Διαγωνισμός

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΚΟΥ

Τίτλος - Περιγραφή:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΚΟΥ
Φορέας:
ΨΝΑ Δρομοκαΐτειο
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
04/11/2020 12:00
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
04/11/2020 12:00
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
06/11/2020 12:00
Τόπος Διενέργειας:
Επιτροπή Αγορών - ΨΝΑ Δρομοκαΐτειο
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
880
Έτος Διαγωνισμού:
2020
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
-
Αριθμός Απόφασης:
-
Τμήμα:
-

Παρατηρήσεις

 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:  ΠΙΣΤΩΣΗ 60 ΗΜΕΡΩΝ 

Οι προσφορές να κατατεθούν και σε συνημμένο αρχείο.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε στα  2132046360 - 287, epitrop@dromokaiteio.gr,

Σας γνωρίζουμε τις  κρατήσεις υπερ Δημοσίου:

α) προμήθεια αγαθών ανεξαρτητως ποσου ΑΕΠΠ 0,06%

β) υπηρεσία ανεξαρτητως ποσου ΑΕΠΠ 0,06%

γ) για την προμηθεια αγαθών από 150,01€ και άνω: ποσοστό φόρου  4% επί της καθαρής αξίας.  Για το ποσό της  παρακράτησης φόρου αποστέλλεται βεβαίωση παρακράτησης φόρου.

δ) υπηρεσιών από 150,01€ και άνω: ποσοστό φόρου 8% επί της καθαρής αξίας.  Για το ποσό  της  παρακράτησης φόρου αποστέλλεται βεβαίωση παρακράτησης φόρου.

 

Υπό Προμήθεια Είδη