Διαγωνισμός

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΟΙΚΙΣΚΩΝ (ΤΥΠΟΥ ISOBOX) ΣΤΟΝ ΑΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Τίτλος - Περιγραφή:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΟΙΚΙΣΚΩΝ (ΤΥΠΟΥ ISOBOX) ΣΤΟΝ ΑΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
Φορέας:
ΨΝΑ Δρομοκαΐτειο
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
11/11/2020 11:00
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
11/11/2020 11:00
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
19/11/2020 11:00
Τόπος Διενέργειας:
Επιτροπή Αγορών - ΨΝΑ Δρομοκαΐτειο
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
884
Έτος Διαγωνισμού:
2020
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
-
Αριθμός Απόφασης:
-
Τμήμα:
-

Παρατηρήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκεφθούν το Νοσοκομείο για την καλύτερη εκτίμηση και
τοποθέτηση των οικίσκων.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:  ΠΙΣΤΩΣΗ 60 ΗΜΕΡΩΝ

Οι προσφορές να κατατεθούν και σε συνημμένο αρχείο.

 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε στα  2132046360 - 287, epitrop@dromokaiteio.gr,

Σας γνωρίζουμε τις  κρατήσεις υπέρ Δημοσίου:

α) προμήθεια αγαθών ανεξαρτήτως ποσού ΑΕΠΠ 0,06%

β) υπηρεσία ανεξαρτήτως ποσου ΑΕΠΠ 0,06%

γ) για την προμήθεια αγαθών από 150,01€ και άνω: ποσοστό φόρου  4% επί της καθαρής αξίας.  Για το ποσό της  παρακράτησης φόρου αποστέλλεται βεβαίωση παρακράτησης φόρου.

δ)υπηρεσιών από 150,01€ και άνω: ποσοστό φόρου 8% επί της καθαρής αξίας.  Για το ποσό  της  παρακράτησης φόρου αποστέλλεται βεβαίωση παρακράτησης φόρου.

Διευκρινίσεις

12/11/2020 11:17

1. Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 9.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
2. Η ΕΝΙΚΟΙΑΣΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ

Ιστορικό Παρατάσεων Διαγωνισμού

16/11/2020 10:00 19/11/2020 11:00


Αιτιολογία Παράτασης

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΤΟΥΝ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΧΩΡΟ ΠΥ ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ

Υπό Προμήθεια Είδη