Διαγωνισμός

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΝΗΣΙΩΝ TONER

Τίτλος - Περιγραφή:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΝΗΣΙΩΝ TONER
Φορέας:
ΨΝΑ Δρομοκαΐτειο
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
26/04/2021 14:00
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
26/04/2021 14:00
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
28/04/2021 08:00
Τόπος Διενέργειας:
Επιτροπή Αγορών - ΨΝΑ Δρομοκαΐτειο
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
1027
Έτος Διαγωνισμού:
2021
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
-
Αριθμός Απόφασης:
-
Είδος Διαγωνισμού:
-
Τμήμα:
-

Παρατηρήσεις

 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: ΠΙΣΤΩΣΗ 60 ΗΜΕΡΩΝ

 

 

Οι προσφορές να κατατεθούν και σε συνημμένο αρχείο.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε στα  2132046360 - 287, [email protected],

Σας γνωρίζουμε τις κρατήσεις υπέρ Δημοσίου:

α) προμήθεια αγαθών ανεξαρτήτως ποσού ΑΕΠΠ 0,06%

β) υπηρεσία ανεξαρτήτως ποσού ΑΕΠΠ 0,06%

γ) για την προμήθεια αγαθών από 150,01€ και άνω: ποσοστό φόρου  4% επί της καθαρής αξίας. Για το ποσό της παρακράτησης φόρου αποστέλλεται βεβαίωση παρακράτησης φόρου.

δ) υπηρεσιών από 150,01€ και άνω: ποσοστό φόρου 8% επί της καθαρής αξίας.  Για το ποσό της παρακράτησης φόρου αποστέλλεται βεβαίωση παρακράτησης φόρου.

 

Διευκρινίσεις

26/04/2021 14:35

ΔΙΟΡΘΩΣΗ:ΓΝΗΣΙΟ ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΦΑΞ BROTHER MFC L 2710 DW
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ

Υπό Προμήθεια Είδη