Διαγωνισμός

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

Τίτλος - Περιγραφή:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ
Φορέας:
ΨΝΑ Δρομοκαΐτειο
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
06/07/2021 12:00
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
06/07/2021 12:00
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
09/07/2021 10:00
Τόπος Διενέργειας:
Επιτροπή Αγορών - ΨΝΑ Δρομοκαΐτειο
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
1076
Έτος Διαγωνισμού:
2021
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
-
Αριθμός Απόφασης:
-
Είδος Διαγωνισμού:
-
Τμήμα:
-

Παρατηρήσεις

 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: ΠΙΣΤΩΣΗ 60 ΗΜΕΡΩΝ

 

 

Οι προσφορές να κατατεθούν και σε συνημμένο αρχείο.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε στα  2132046360 - 287, [email protected],

Σας γνωρίζουμε τις κρατήσεις υπέρ Δημοσίου:

α) προμήθεια αγαθών ανεξαρτήτως ποσού ΑΕΠΠ 0,06%

β) υπηρεσία ανεξαρτήτως ποσού ΑΕΠΠ 0,06%

γ) για την προμήθεια αγαθών από 150,01€ και άνω: ποσοστό φόρου  4% επί της καθαρής αξίας. Για το ποσό της παρακράτησης φόρου αποστέλλεται βεβαίωση παρακράτησης φόρου.

δ) υπηρεσιών από 150,01€ και άνω: ποσοστό φόρου 8% επί της καθαρής αξίας.  Για το ποσό της παρακράτησης φόρου αποστέλλεται βεβαίωση παρακράτησης φόρου.

Διευκρινίσεις

08/07/2021 10:27

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ!!!!!

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΗ ΠΡΙΖΑ 5-6 CAT ΚΑΙ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΙΔΟΣ ΔΙΠΛΗ ΠΡΙΖΑ CΑΤ 5-6. ΜΑΣ ΕΞYΠΗΡΕΤΟΥΝ ΚΑΙ ΤΑ CAT 5 KAI TA CAT 6.
ΠΛΗΝ ΟΜΩΣ ΘΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΟΥΜΕ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΠΟΙΟ ΕΙΔΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙ ΑΠΟ ΑΥΤΑ.

Υπό Προμήθεια Είδη