Διαγωνισμός

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΞΥΛΟΥΡΓΟΥΣ

Τίτλος - Περιγραφή:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΞΥΛΟΥΡΓΟΥΣ
Φορέας:
ΨΝΑ Δρομοκαΐτειο
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
24/01/2023 10:30
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
24/01/2023 10:30
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
27/01/2023 09:00
Τόπος Διενέργειας:
Επιτροπή Αγορών - ΨΝΑ Δρομοκαΐτειο
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
1459
Έτος Διαγωνισμού:
2023
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
-
Αριθμός Απόφασης:
-
Είδος Διαγωνισμού:
Προμήθεια
Τμήμα:
-

Παρατηρήσεις

 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:  ΠΙΣΤΩΣΗ 60 ΗΜΕΡΩΝ

Οι προσφορές να κατατεθούν και σε συνημμένο αρχείο.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε στα  2132046287 - 360, [email protected],

Σας γνωρίζουμε τις  κρατήσεις υπέρ Δημοσίου:

Α) για την προμήθεια αγαθών από 150,01€ και άνω: ποσοστό φόρου  4% επί της καθαρής αξίας.  Για το ποσό της  παρακράτησης φόρου αποστέλλεται βεβαίωση παρακράτησης φόρου.

Β) )υπηρεσιών από 150,01€ και άνω: ποσοστό φόρου 8% επί της καθαρής αξίας.  Για το ποσό  της  παρακράτησης φόρου αποστέλλεται βεβαίωση παρακράτησης φόρου.

Διευκρινίσεις

25/01/2023 08:26

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΟΥΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:

1) ΣΤΗΝ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΑΠΛΗΣ ΜΕΣΟΠΟΡΤΑΣ ΕΙΝΑΙ Α) ΜΗΚΟΣ 23CM ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ Β) ΜΗΚΟΣ 15 CM ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ Γ) ΠΛΑΤΟΣ 6,5 CM KΑΙ Δ) ΠΑΧΟΣ 1,5 CM.

2) ΣΤΗΝ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Α) ΜΗΚΟΣ 24CM ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ Β) 17,5 CM ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ Γ) ΠΛΑΤΟΣ 7,5 CM ΚΑΙ ΠΑΧΟΣ 1,5 CM.

Υπό Προμήθεια Είδη