Διαγωνισμός

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ 75Χ100 ΓΙΑ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΑ ΚΟΥΤΙΑ

Τίτλος - Περιγραφή:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ 75Χ100 ΓΙΑ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΑ ΚΟΥΤΙΑ
Φορέας:
ΨΝΑ Δρομοκαΐτειο
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
20/01/2023 10:20
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
20/01/2023 10:20
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
27/01/2023 09:00
Τόπος Διενέργειας:
Επιτροπή Αγορών - ΨΝΑ Δρομοκαΐτειο
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
1456
Έτος Διαγωνισμού:
2023
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
-
Αριθμός Απόφασης:
-
Είδος Διαγωνισμού:
Προμήθεια
Τμήμα:
-

Παρατηρήσεις

 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:  ΠΙΣΤΩΣΗ 60 ΗΜΕΡΩΝ

Οι προσφορές να κατατεθούν και σε συνημμένο αρχείο.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε στα  2132046287 - 360, [email protected],

Σας γνωρίζουμε τις  κρατήσεις υπέρ Δημοσίου:

Α) για την προμήθεια αγαθών από 150,01€ και άνω: ποσοστό φόρου  4% επί της καθαρής αξίας.  Για το ποσό της  παρακράτησης φόρου αποστέλλεται βεβαίωση παρακράτησης φόρου.

Β) )υπηρεσιών από 150,01€ και άνω: ποσοστό φόρου 8% επί της καθαρής αξίας.  Για το ποσό  της  παρακράτησης φόρου αποστέλλεται βεβαίωση παρακράτησης φόρου.

Ιστορικό Παρατάσεων Διαγωνισμού

24/01/2023 09:00 27/01/2023 09:00


Αιτιολογία Παράτασης

Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΟΘΕΙ ΚΑΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΛΙΓΗ ΩΡΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.

Υπό Προμήθεια Είδη